Static

    Console uygulamasında "main()" metodu "static"'tir. "static" tanımlı bir sınıfta, herhangi bir nesne oluşturmadan erişilmesi sağlanır. Program derlenmesi süresi boyunca her yerden erişim sağlanır ve birden fazla nesne çağrılabilir. "static" olarak tanımlanan metotlar statik olmayan bir metotlara erişemez. Sınıflarda bulunan parametre ve metotlar "static" olarak tanımlanabilir.

Static Kullanımı

    Static olarak tanımlanan class'lar new anahtar sözcüğü kullanmadan direk olarak erişilirler.  Calculate class'ına direk olarak erişilmiş ve Addition() metodu üzerinden toplama işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu işlemler sırasında new anahtar sözcüğü ile class'ın oluşturulmasına gerek kalmamıştır.

Class'dan bir nesne oluşturulması gerekmediği zamanlarda kullanılır. 


Kod Çıktısı

25

Dene