Streams

        Verilerin Byte türüne dönüştürülmesi yada Bayt türündeki verilerin okunmasını sağlar. Büyük boyutlu dosyaları Byte a dönüştürerek dosyaları yönetilebilir hale getirir. Btye türündeki verilerin ağ üzerinde iletilmesini kolaylaştırır. Bu aktarımlarda ilk byte'tan son byte kadar olan veriler bitişik olarak aktarılır.

        Stream bir dosyadan veri okumak ve yazmak için kullanılır. Dosyada bulunan veriler ilk önce stream'a aktarılır ve daha sonra stream daki veriler okunur yada dosyaya yazılır.