String

    Referans tipidir. Belleğin Heap bölgesinde tutulur. .NET Kütüphanesinde bulunan System.String ten türer. Karakterlerin bir araya gelerek oluşturdukları veri türüdür. Değişken atamalarında Çift Tırnak işareti arasında tanımlanır. En sık kullanılan veri tipidir. System.String kütüphanesinde bulunan bir çok faydalı metot bulunur. Compare, Concat, Copy, Format, IsNullOrEmpty, Contains vb. metotlar hazır olarak bulunur.

String Değişken Tanımlama


Kod Çıktısı

Hello

Dene
String Değişkenleri Birleştirilmesi


Kod Çıktısı

Hello Ahmet

Dene