String

    Referans tipidir. Belleğin Heap bölgesinde tutulur. .NET Kütüphanesinde bulunan System.String ten türer. Karakterlerin bir araya gelerek oluşturdukları veri türüdür.

String Değişkenleri Birleştirilmesi


Kod Çıktısı

Hello Ahmet

Dene