String Concat

      String Concat yönetimi belirtilen iki string değişkeni birleştirir ve yeni bir string değer geriye döner.  İki yada daha fazla string türdeki verileri birleştirir.  

String Concat Kullanımı

        String Concat yöntemi ile iki yada daha fazla string türündeki değerler birleştirilir.Tanımlanan value1 ve value2 değişkenleri içerisinde bulunan değerler birleştirilecektir.

        Aşağıdaki örnek, String Concat yönteminin kullanımını göstermektedir.


Kod Çıktısı

Merhaba1Merhaba2

Dene