String Contains

       String Contains yöntemi string türündeki değer içerisinde arama yapar.  Geriye boolean türde döner.  "bool Contains(string value)" sözdizimine sahiptir.  "value" aranacak olan string değeri ifade eder.  String Contains yöntemi ile aranan veri var ise "true" yok ise "false" olarak geriye döner.

    String Contains yöntemi büyük küçük harfe duyarlıdır. Arama işlemi ilk karakterden başlayarak son karaktere kadar devam eder.

Contains(String value)
value: String değer.
Return : Geriye bool türünde döner.

Contains(char value)
value: char değer.
Return : Geriye bool türünde döner.

Kaynak:https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/api/system.string.contains?view=net-5.0

String Contains Kullanımı

        String Contains yöntemi ile tanımlı olan string türündeki değerde arama yapılır. Yapılan aramada aranan ifade içeriyorsa "true" içermiyorsa "false" olarak geriye döner.

Contains(String value)
value : String değer.
Return : Geriye bool türünde döner.

Aşağıdaki örnek, String Contains yönteminin kullanımını göstermektedir. 


Kod Çıktısı

True False

Dene
String Contains Char

     C# String Contains yöntemi ile tanımlı olan string türündeki değerde karakter araması yapılır. Yapılan aramada aranan ifade içeriyorsa "true" içermiyorsa "false" olarak geriye döner.

Contains(char value)
value: char değer.
Return : Geriye bool türünde döner.


Kod Çıktısı

True False

Dene
String Contains Index

    Uygulamada "search" değerinin "value" değeri içerisinde olup olmadığını kontrol eder. Contains yöntemi ile değer var ise geriye True döner. IndexOf deyimi ile başlangıç index numarası bulunur. Aranan değerin başlangıç noktası bulunur.

Örnek uygulama aşağıdaki gibidir.

Kaynak


Kod Çıktısı

baski degeri index numarasi 23

Dene