String Contains

       String Contains yöntemi string türündeki değer içerisinde arama yapar.  Geriye boolean türde döner. String Contains yöntemi ile aranan veri var ise "true" yok ise "false" olarak geriye döner.

String Contains Char

     C# String Contains yöntemi ile tanımlı olan string türündeki değerde karakter araması yapılır. Yapılan aramada aranan ifade içeriyorsa "true" içermiyorsa "false" olarak geriye döner.

Contains(char value)
value: char değer.
Return : Geriye bool türünde döner.


Kod Çıktısı

True False

Dene