String Contains

       String Contains yöntemi string türündeki değer içerisinde arama yapar.  Geriye boolean türde döner. String Contains yöntemi ile aranan veri var ise "true" yok ise "false" olarak geriye döner.

String Contains Index

    Uygulamada "search" değerinin "value" değeri içerisinde olup olmadığını kontrol eder. Contains yöntemi ile değer var ise geriye True döner. IndexOf deyimi ile başlangıç index numarası bulunur. Aranan değerin başlangıç noktası bulunur.

Örnek uygulama aşağıdaki gibidir.

Kaynak


Kod Çıktısı

baski degeri index numarasi 23

Dene