String Contains

       String Contains yöntemi string türündeki değer içerisinde arama yapar.  Geriye boolean türde döner. String Contains yöntemi ile aranan veri var ise "true" yok ise "false" olarak geriye döner.

String Contains Kullanımı

        String Contains yöntemi ile tanımlı olan string türündeki değerde arama yapılır. Yapılan aramada aranan ifade içeriyorsa "true" içermiyorsa "false" olarak geriye döner.

Contains(String value)
value : String değer.
Return : Geriye bool türünde döner.

Aşağıdaki örnek, String Contains yönteminin kullanımını göstermektedir. 


Kod Çıktısı

True False

Dene