String Empty

        String Empty deyimi boş bir dizeyi belirtir. Herhangi bir karakter içermeyen değişkenler tanımlandığı zaman kullanılırlar. "public static readonly string Empty" söz dizimine sahiptir. 

String Empty Kullanımı

        String Empty deyimi tanımlanan string değişkeninin boş değer tutması için kullanılır. Aşağıdaki örnek, String.Empty yönteminin nasıl kullanılacağını gösterir.

Dene