String Equals

         String Equals yöntemi iki string değerin aynı değere sahip olup olmadıklarını kontrol eder. "bool Equals(Object obj)" sözdizimine sahiptir. "obj" değeri karşılaştırılacak olan değeri ifade eder. Geriye boolean türde değer döner.  Değerler birbirlerine eşitse "true", eşit değilse "false" olarak geriye döner.

String Equals Kullanımı

        String Equals yöntemi ile tanımlanan iki string değerin eşleşip eşleşmediği kontrol edilir.  Değerlerin eşleşmedi durumunda geriye "true", eşleşmemesi durumunda ise geriye "false" döner.  Aşağıdaki örnek, String Equals yönteminin kullanımını göstermektedir.


Kod Çıktısı

False True

Dene