String Join

        String Join yöntemi ile dizi içerisinde bulunan her üye elemanı için ayırıcı kullanarak birleştirir.

        "string Join<T>(string separator, IEnumerable<T> values)" sözdizimine sahiptir. "T" Alınan değişken türü belirtilir.   "separator" Ayırıcı olarak kullanılacak olan değer yazılır. "values" birleştirilecek olan dizi elemanlarını birleştirecek olan koleksiyondur.

        Dizi elemanları, tanımlanan ayırıcı değer eklenerek geriye string türünde döner. "separator" değişkeninde herhangi bir değer yok ise dizi elemanları yan yana yazılarak geriye döner.

String Join Kullanımı

        String Join yöntemi ile dizi elemanları bir ayırıcı ile birleştirilerek yeni bir string ifadesi olarak geriye döner. Aşağıdaki örnek, String Join yönteminin nasıl kullanılacağını gösterir.


Kod Çıktısı

12345

Dene