String Join

           String Join yöntemi ile dizi içerisinde bulunan her üye elemanı için ayırıcı kullanarak birleştirir. Dizi elemanları, tanımlanan ayırıcı değer eklenerek geriye string türünde döner. "separator" değişkeninde herhangi bir değer yok ise dizi elemanları yan yana yazılarak geriye döner. 

String Join Kullanımı

        String Join yöntemi ile dizi elemanları bir ayırıcı ile birleştirilerek yeni bir string ifadesi olarak geriye döner. Aşağıdaki örnek, String Join yönteminin nasıl kullanılacağını gösterir.


Kod Çıktısı

12345

Dene