String Methods

        String sınıfı metni bir dizi Unicode karakter olarak tutar. String sınıfı özellik ve yöntemleri ile metin üzerinde işlem yapılmasına olanak sağlar.