Struct

    Birden çok verinin bir araya getirilmesiyle oluşturulan veri türüne struct denir. Struct, farklı tiplerdeki nesneleri kullanarak türetilen veri tipleridir. Struct ile yapılar kurulur ve yapıların içerisine tanımlanan değişkenler ise yapı elemanları olarak adlandırılır. Değer türleridir. Belleğin Stack bölümünde tutulurlar. Doğrudan ulaşılır. 16 bit'ten küçük veriler için Struct ların kullanılması gerekir.

    Yapılar da varsayılan Consructor tanımlanamaz. Consructor içerisinde alabileceği parametreler tanımlandığında, Consructor açılabilir. Struck başka bir Struct tarafından türetilemez. Değer tipi olduklarından doğrudan kendi üzerlerinde işlem görürler. Böylelikle daha az bellek kullanılarak performans sağlanır. Küçük veri yapılarında kullanıldıklarında, program performansında farklılıklar ortaya çıkarabilir.

Struct Tanımlama


Kod Çıktısı

Id : 115 Name : Product Name Description : Product Description Price : 75

Dene