Struct

    Birden çok verinin bir araya getirilmesiyle oluşturulan veri türüne struct denir. Struct, farklı tiplerdeki nesneleri kullanarak türetilen veri tipleridir. Struct ile yapılar kurulur ve yapıların içerisine tanımlanan değişkenler ise yapı elemanları olarak adlandırılır.

Struct Tanımlama


Kod Çıktısı

Id : 115 Name : Product Name Description : Product Description Price : 75

Dene