Subtract

    C# Subtract belirtilen süreyi bu diğer tarihten çıkarmak için kullanılır. Bir DateTime nesnesini diğerinden çıkarırsanız, bir TimeSpan nesnesi geriye döner.

Kullanım Yöntemleri;

Subtract(DateTime)
Subtract(TimeSpan)

Dönüş Değeri: Bu yöntem, örnek tarafından temsil edilen tarih ve saat eksi değerle temsil edilen tarih ve saat değerine eşit bir zaman aralığı döndürür.
Hata: Bu yöntem, sonuç MinValue'dan küçük veya MaxValue'dan büyükse ArgumentOutOfRangeException hatası verecektir.

Subtract Kullanımı

    C# Subtract ile bir tarihten belirtilen diğer tarihin çıkarılmasını sağlar. Böylelikle iki tarih arasındaki fark bulunmuş olur. Çıkarma (DateTime) yöntemi, iki tarih arasındaki farkı belirler. Geçerli örnekten bir zaman aralığı çıkarmak için Subtract (TimeSpan) yöntemini kullanılır.

Aşağıdaki kod DateTime Subtract yönteminin nasıl kullanılacağını gösterir.

Dene
Subtract TimeSpan

    C# DateTime Subtract ile TimeSpan tipinde zaman farkı alınabilinir. Örnekte endTime nesnesine eklenen saniye türündeki farkın TimeSpan'a nasıl yansıdığını göreceğiz.

Aşağıdaki kod DateTime Subtract yönteminin nasıl kullanılacağını gösterir.


Kod Çıktısı

Access: 1 using System; 2 ​ 3 public class Program 4 { 5 public static void Main(string[] args) 6 { 7 DateTime startTime = DateTime.Now; 8 DateTime endTime = DateTime.Now.AddSeconds(135); 9 TimeSpan span = endTime.Subtract(startTime); 10 ​ 11 Console.WriteLine("seconds: " + span.Seconds); 12 Console.WriteLine("minutes: " + span.Minutes); 13 Console.WriteLine("hours: " + span.Hours); 14 Console.WriteLine("days: " + span.Days); 15 } 16 } seconds: 15 minutes: 2 hours: 0 days: 0

Dene