Subtract

    C# Subtract belirtilen süreyi bu diğer tarihten çıkarmak için kullanılır.

Subtract Kullanımı

    C# Subtract ile bir tarihten belirtilen diğer tarihin çıkarılmasını sağlar. Böylelikle iki tarih arasındaki fark bulunmuş olur. Çıkarma (DateTime) yöntemi, iki tarih arasındaki farkı belirler. Geçerli örnekten bir zaman aralığı çıkarmak için Subtract (TimeSpan) yöntemini kullanılır.

Aşağıdaki kod DateTime Subtract yönteminin nasıl kullanılacağını gösterir.

Dene