Subtract

    C# Subtract belirtilen süreyi bu diğer tarihten çıkarmak için kullanılır.

Subtract TimeSpan

    C# DateTime Subtract ile TimeSpan tipinde zaman farkı alınabilinir. Örnekte endTime nesnesine eklenen saniye türündeki farkın TimeSpan'a nasıl yansıdığını göreceğiz.

Aşağıdaki kod DateTime Subtract yönteminin nasıl kullanılacağını gösterir.


Kod Çıktısı

Access: 1 using System; 2 ​ 3 public class Program 4 { 5 public static void Main(string[] args) 6 { 7 DateTime startTime = DateTime.Now; 8 DateTime endTime = DateTime.Now.AddSeconds(135); 9 TimeSpan span = endTime.Subtract(startTime); 10 ​ 11 Console.WriteLine("seconds: " + span.Seconds); 12 Console.WriteLine("minutes: " + span.Minutes); 13 Console.WriteLine("hours: " + span.Hours); 14 Console.WriteLine("days: " + span.Days); 15 } 16 } seconds: 15 minutes: 2 hours: 0 days: 0

Dene