Switch

    switch deyimi programlama dillerinde verilen koşula göre ilgili case bloğuna girer. if-else deyimine göre alternatif kullanımı vardır. Koşul ifadesi hangi case ile eşleşiyor ise o bloğa girer ve sonra switch bloğundan çıkar.

    switch deyimi içerisinde bulunan case'lerden sadece birine girebilir. Çünkü case'lerde bulunan koşul ifadeleri aynı olamaz. Koşu ifadeli bir çok case oluşturulabilir.

Switch Kullanımı

switch deyimi verilen değere göre sağlanan koşuldaki case bloğuna girer. age=19 değeri ile eşleşen case kod bloğunda çalışır ve switch ten çıkar.


Kod Çıktısı

Young

Dene