Switch Default

    Switch Default yapısı programlama dillerinde verilen koşullardan herhangi birine dahi uymayan yapılar için kullanılır. Herhangi bir koşula uymayan case'lerde Switch Default kod bloğuna girer ve switch bloğunda çıkar.

    Switch Default deyimi, else deyimi ile aynı görevi görür.

C# Switch Default Deyimi Kullanımı

    Switch deyiminde Default kod bloğu herhangi bir case koşulu sağlanmadığında girilecek olan kod bloğunu ifade eder.  value=5 değeri için hernagi bir case değeri koşula uymadığından Default kod bloğuna girecektir.


Kod Çıktısı

Diğer

Dene