Switch Default

    Switch Default yapısı programlama dillerinde verilen koşullardan herhangi birine dahi uymayan yapılar için kullanılır. Herhangi bir koşula uymayan case'lerde Switch Default kod bloğuna girer ve switch bloğunda çıkar.

C# Switch Default Deyimi Kullanımı

    Switch deyiminde Default kod bloğu herhangi bir case koşulu sağlanmadığında girilecek olan kod bloğunu ifade eder.  value=5 değeri için hernagi bir case değeri koşula uymadığından Default kod bloğuna girecektir.


Kod Çıktısı

Diğer

Dene