Switch

    switch deyimi programlama dillerinde verilen koşula göre ilgili case bloğuna girer. if-else deyimine göre alternatif kullanımı vardır. Koşul ifadesi hangi case ile eşleşiyor ise o bloğa girer ve sonra switch bloğundan çıkar.

Switch Kullanımı

switch deyimi verilen değere göre sağlanan koşuldaki case bloğuna girer. age=19 değeri ile eşleşen case kod bloğunda çalışır ve switch ten çıkar.


Kod Çıktısı

Young

Dene