This

this anahtar sözcüğü sınıfın geçerli üyesine erişim sağlar. Metot içerisinde bulunan benzer değiken adlarında this ile sınıfın üyeleri ile metodun üyeleri arasında ayrım sağlar. this deyimi sınıfın üyelerini niteler.

This Kullanımı

    this anahtar sözcüğü ile sınıf içerisinde tanımlı olan parametrelere erişim sağlanır.  Product Constructor'ından gelen name ve categoryName parametre değerleri Product clasında bulunan Name ve CategoryName lerine atanır.  this ile çağırılan Name ve CategoryName elemanları Product sınıfının elemanlarıdır. Sonuç olarak Product sınıfının elemanlarına atanır ve ekrana yazar.


Kod Çıktısı

Name: Gömlek CategoryName: Defacto Price: 25.00 Price Kdv: 29.50

Dene
this Anahtar Sözcüğünü Yöntem Parametresi Olarak Kullanma

    Category sınıfında bulunan parametreler this yöntemi ile constructor da sabit değerler atandı. Get metodunda ise atanan değerlerin ekrana yazılması sağlandı. Burada GetCategory metodunda Get metodu çalıştırılarak verilerin ekrana yazılması sağlandı. Görüldüğü üzere "this" yönteminde sınıf içerisinde tanımlı olan parametrelerin bulunduğunu görebiliriz.


  Örnek uygulama aşağıdaki gibidir.  


Kod Çıktısı

Id = 10 Name = Adidas

Dene
this ile dizin oluşturma

    Sınıfta bulunan dizeleri depolamak için MonthCollection sınıfı oluşturuldu. Bu sınıfta sabit olarak 12 eleman alabilecek şekilde ayarlandı.  this üzerinden gönderilecek olan değerlerin MonthCollection sınıfı içerisinden nasıl eklenip ve erişileceğini yapacağız.

    Örnek uygulama aşağıdaki gibidir.


Kod Çıktısı

January February March April May June July August September October November December

Dene