This

this anahtar sözcüğü sınıfın geçerli üyesine erişim sağlar. Metot içerisinde bulunan benzer değiken adlarında this ile sınıfın üyeleri ile metodun üyeleri arasında ayrım sağlar. this deyimi sınıfın üyelerini niteler.

This Kullanımı

    this anahtar sözcüğü ile sınıf içerisinde tanımlı olan parametrelere erişim sağlanır.  Product Constructor'ından gelen name ve categoryName parametre değerleri Product clasında bulunan Name ve CategoryName lerine atanır.  this ile çağırılan Name ve CategoryName elemanları Product sınıfının elemanlarıdır. Sonuç olarak Product sınıfının elemanlarına atanır ve ekrana yazar.


Kod Çıktısı

Name: Gömlek CategoryName: Defacto Price: 25.00 Price Kdv: 29.50

Dene