This

this anahtar sözcüğü sınıfın geçerli üyesine erişim sağlar. Metot içerisinde bulunan benzer değiken adlarında this ile sınıfın üyeleri ile metodun üyeleri arasında ayrım sağlar. this deyimi sınıfın üyelerini niteler.

this Anahtar Sözcüğünü Yöntem Parametresi Olarak Kullanma

    Category sınıfında bulunan parametreler this yöntemi ile constructor da sabit değerler atandı. Get metodunda ise atanan değerlerin ekrana yazılması sağlandı. Burada GetCategory metodunda Get metodu çalıştırılarak verilerin ekrana yazılması sağlandı. Görüldüğü üzere "this" yönteminde sınıf içerisinde tanımlı olan parametrelerin bulunduğunu görebiliriz.


  Örnek uygulama aşağıdaki gibidir.  


Kod Çıktısı

Id = 10 Name = Adidas

Dene