Throw

throw deyimi, program çalışması esnasında özel bir durum geçişi için hata fırlatmaya yarar. System.Exception dan türetilmiş bir sınıf geriye döner.

C# Throw Metodu

Throw anahtar sözcüğü program çalışması sırasında özel bir durumu ifade eder. Try Catch bloğunda kullanılır. Metot içerisinde iki tam sayının bölünmesi işlemini yaparken bölen değeri sıfır olarak belirledik. Hiç bir sayı sıfıra bölünemez ve bundan dolayı hata fırlatacaktır. Throw anahtar sözcüğünün hata fırlattığı görülür.


Kod Çıktısı

Run-time exception (line 23): Attempted to divide by zero. Stack Trace: [System.DivideByZeroException: Attempted to divide by zero.] at Throw.Program.Division(Int32 a, Int32 b) :line 23 at Throw.Program.Main(String[] args) :line 10

Dene