Ticks

   C# Ticks ile bu örneğin tarihini ve saatini temsil eden işaretlerin sayısıdır. Ortaya çıkan değer, DateTime.MinValue.Ticks ve DateTime.MaxValue.Ticks arasındadır.

Ticks Kullanımı

    Örnek 2020 yılı ile şuan yıl arasında geçen zamanı görüntüler.

Aşağıdaki kod Ticks yönteminin özelliklerini gösterir.


Kod Çıktısı

Tarih: Ticks: Days: Hours: Minutes: Seconds:

Dene