TimeSpan

    C# TimeSpan gün, saat, dakika, saniye ve salise olarak ölçülen bir zaman aralığını temsil eder.

TimeSpan Kullanımı

    C# TimeSpan ile timespan değerini gün, saat, dakika, saniye ve salise değerlini verir.

Aşağıdaki kod TimeSpan yönteminin nasıl kullanılacağını gösterir.


Kod Çıktısı

Days: Hours: Minutes: Seconds: Milliseconds:

Dene