TimeSpan

    C# TimeSpan gün, saat, dakika, saniye ve salise olarak ölçülen bir zaman aralığını temsil eder.

TimeSpan Özellikleri

    C# TimeSpan ile iki tarih arasındaki farkı temsil eden bir TimeSpan nesnesini oluşturur. Daha sonra TimeSpan nesnesinin özelliklerini görüntüler.

Aşağıdaki kod TimeSpan yönteminin nasıl kullanılacağını gösterir.


Kod Çıktısı

11/14/2020 3:30:45 PM - 1/1/2020 10:15:20 AM = 318.05:15:25 Days: TotalDays: Hours: TotalHours: Minutes: TotalMinutes: Seconds: TotalSeconds: Milliseconds: TotalMilliseconds:

Dene