True

    true boolean türünde referans türüdür. Mantıksal bir değeri temsil eder. true olarak geriye dönen değer doğru olarak tanımlanır. Eşittir anlamındadır.

True Kullanımı

true boolean türünde değer tipine sahiptir. bool referans türünde true, false yada null değerler dışında herhangi bir değer atanamaz. Örnekte olduğu gibi value değeri true olarak atanmıştır.


Kod Çıktısı

True System.Boolean

Dene