Try Catch

try-catch deyimi try bloğunda mevcut kodların bulunması ve bu blogta oluşabilecek özel bir durumda catch bloğundan devam etmesini sağlar. 

Try bloğu özel bir durum olmadığı sürece blog bitene kadar ilerler ve hiç bir özel durum olmaz ise devamında bulunan catch bloğuna girmeden devam eder. Genel olarak mevcut metodun try kod bloğunda çalışmasıyla ilgili olabilecek olan sorunların kontrol edilmesi ve bu sorunlar karşısında nasıl bir yol izlenilmesi gerekeceğine karar verilir.

birden fazla catch cümlesi de kullanılabilir. Bunlar oluşabilecek olan hata türlerine göre System.Exception sınıfından yaralanılarak yapılır.

C# Try Catch Metodu

Program çalışma zamanında özel bir durum meydana geldiğinde program catch kod bloğunu arar. catch bloğu var ise oluşan özel durum bu alanda kontrol edilir.    Eğer catch yok ise oluşan özel durum programı sonlandırır. try catch kod buloğu programın çalışma zamanında oluşabilecek herhangi bir özel duruma karşı önlem alınması ve programın tamamlanması için kullanılır. Herhangi bir tam sayının sıfıra bölünmesi sağlanamaz. Örnekte olduğu gibi program catch kod bloğuna düşer.Kod Çıktısı

Run-time exception (line 17): Attempted to divide by zero. Stack Trace: [System.DivideByZeroException: Attempted to divide by zero.] at TryCatch.Program.Main(String[] args) :line 17

Dene