Try Catch Finally

try catch ve finally deyimlerinin bir arada kullanılmasıdır. try içerisinde bulunan kod bloğunda özel bir durum oluşması halinde catch bloğuna girer. Böylelikle özel durumlar kontrol edilir. Özel bir durum olsun olmasın finally kod bloğu özel deyimler dışında her zaman çalışır. break, goto, return yada throw gibi özel deyimler bu akışı değiştirebilir.

C# Try Catch Finally Metodu

try catch finally kod blokları birlikte kullanıldığında oluşabilecek özel durumları kontrol etmek ve oluşabilecek hatalara karşı önlem almak için kullanılır. Örnek te olduğu gibi program çalışma zamanında try, catch ve finally kod bloğuna girecektir.Kod Çıktısı

try: 50 catch: 50 finally: 0

Dene