Try Finally

finally kod bloğu try bloğunda özel bir durum oluşsa bile çalışması etkilenmez. Her durum da finally kod bloğu çalışır.

Try bloğunda yapılan işlemlerin finally bloğunda denetim haline alınıp, gerekli olan kontrollerin sağlanması konusunda faydalı bir deyimdir. Oluşabilecek olan özel bir durumda dahi finally bloğu çalışacaktır. Bazı deyimler finally bloğuna girilmesini engeller. Bunlar break, continue, goto yada return deyimleridir.

C# Try Finally Metodu

finaly kod bloğu özel bir durum oluşsa dahi çalışır. Genel olarak try metodu içerisinde oluşturulmuş olan nesnelerin temizlenmesi ve denetim altına alınması için kullanılır. Oluşabilecek herhangi bir özel durum için catch kod bloğunu eklenmelidir. Çünkü herhangi bir özel durum oluştuğunda finally kod bloğunun çalışması önemli olmaz. Ekranda görüldüğü gibi verilen her iki mesajda ekrana yazacaktır.


Kod Çıktısı

try finally

Dene