Try Finally

finally kod bloğu try bloğunda özel bir durum oluşsa bile çalışması etkilenmez. Her durum da finally kod bloğu çalışır.

C# Try Finally Metodu

finaly kod bloğu özel bir durum oluşsa dahi çalışır. Genel olarak try metodu içerisinde oluşturulmuş olan nesnelerin temizlenmesi ve denetim altına alınması için kullanılır. Oluşabilecek herhangi bir özel durum için catch kod bloğunu eklenmelidir. Çünkü herhangi bir özel durum oluştuğunda finally kod bloğunun çalışması önemli olmaz. Ekranda görüldüğü gibi verilen her iki mesajda ekrana yazacaktır.


Kod Çıktısı

try finally

Dene