UInt

    .NET kütüphanesinde bulunan System.UInt32 sınıfından türer. 32 bit'tir. 0 ile 4.294.967.295 arasında pozitif tam sayı değeri alırlar. Negatif değerler almadığı için, Negatif değer almayacak alanlarda kullanılabilinir. Int yerine tercih edilebilinir.

UInt Değişkeni Tanımlama


Kod Çıktısı

15688

Dene
UInt Değişken Özellikleri


Kod Çıktısı

System.UInt32 System.UInt32 0 4294967295

Dene