UInt

    .NET kütüphanesinde bulunan System.UInt32 sınıfından türer. 32 bit'tir. 0 ile 4.294.967.295 arasında pozitif tam sayı değeri alırlar.

UInt Değişkeni Tanımlama


Kod Çıktısı

15688

Dene