ULong

  • .NET kütüphanesinde bulunan System.UInt64 sınıfından türer.
  • 64 bit'tir. 
  • 0 ile 18,446,744,073,709,551,615 arasında sadece pozitif tam sayı değerleri alabilirler.
  • Diğer tam sayı veri tiplerine göre daha büyük değer alabilirler.
  • Değerin sonuna "UL" eklenebilir.

ULong Değişken Tanımlama


Kod Çıktısı

78955478854

Dene
ULong Değişken Özellikleri


Kod Çıktısı

System.UInt64 System.UInt64 0 18446744073709551615 0

Dene