ULong

.NET kütüphanesinde bulunan System.UInt64 sınıfından türer. 64 bit'tir.  0 ile 18,446,744,073,709,551,615 arasında sadece pozitif tam sayı değerleri alabilirler.

ULong Değişken Tanımlama


Kod Çıktısı

78955478854

Dene