Unchecked

unchecked deyimi, değişken tanımlamaları ve değerlerinin atanmaları durumlarında oluşabilecek olan hataların göz ardı edilmesi için kullanılır.

C# UnChecked Metodu

unchecked deyimi aritmetik işlemlerde oluşabilecek olan veri kayıplarını göz ardı eder ve program çalışma zamanında özel bir durum ortaya çıkarmaz.   örnekte olduğu gibi int veri türünün en büyük değerini aldık ve üzerine 1 toplayarak tutabileceği veri türü değerini aştık. Program çalışma zamanında hataya düşmeden çalışmaya devam eder.Kod Çıktısı

-2147483648

Dene