UShort

    .NET kütüphanesinde bulunan System.UInt16 sınıfından türer. 16 bit'tir. 0 ile 65,535 arasında pozitif tam sayı değeri alırlar. Küçük tam sayı değerleri ile yapılacak olan hesaplama vb. işlemlerde kullanılabilirler.

UShort Değişken Tanımlama


Kod Çıktısı

25874

Dene
UShort Değişken Özellikleri


Kod Çıktısı

System.UInt16 System.UInt16 0 65535 0

Dene
UShort Array Kullanımı


Kod Çıktısı

100 200 300