Using Static

Using Static deyimi sınıfların içerisinde bulunan özellik ve fonksiyonların herhangi bir sınıf ismi yazmadan erişilmesini sağlar.

C# Using Static Özelliği

WriteLine() deyimine erişebilmek için System referansının ilgili class'ta tanımlı olması gerekir. Console.WriteLine() olarak erişmeye çalıştığımız program satırına sadece WriteLine() olarakta  erişebiliriz.  static olarak tanımlanan referanslarda fonsiyonun adını yazmadan fonksiyon metotlarına erişim sağlanır. WriteLine() Console fonksiyonu yazılmadan erişimi sağlandı.


Kod Çıktısı

Merhaba

Dene