Value Types

    Programın çalışma zamanında, değerlerin atandığı veri tutuculara değişken denir. Her veri tipi bir sınıftır. Her sınıfta bir veri tipidir. Değişken tipleri .NET kütüphanesinde tanımlıdır. Tutulacak olan verinin türüne göre değişken türü belirlenir.

    Bir programda kullanmamız gereken farklı veri tipleri olabilir. Örneğin; tam sayılar, karakterler, metinler, kesirli sayılar, mantıksal değerler vb. Bu farklı veri tipleri ile yapılacak olan işlemler birbirinden farklılık gösterebilir. tam sayılar ile toplama vb. işlemler yapabilirken, metin tipinde bu işlemleri yapamayız.

    Her değişken bir sınıf içerisinde tanımlanabilir. Ayrıca o sınıfın içerisinde bulanan metotlarda da tanımlanabilir. Sınıfta tanımlanan değişkenler, Tüm sınıfta ve sınıfın içerisinde bulunan tüm metotlarda erişilebilinir. Ama metot da tanımlanan değişken sadece tanımlandığı metot da erişilir.  Eğer değişken bir metodun bloğu içerisinde tanımlandıysa sadece o blok içerisinde kullanılabilinir. Ama o blok dışında aynı isimle bir değişken olmamak şartıyla.

    Her değişken için, veri tipine göre ana bellekte yer ayrılır. Değişkenlerin veri tiplerine göre ana bellekte tutulacağı alan farklılık gösterir. Tanımlanan değişkenlere veri atanır, atanan veri okunabilir, değişkende bulunan değer güncellenebilir, değişken değeri silinebilir.

    Bir değişken tanımlanırken o değişkenini veri tipi belirtilirse, o değişken sadece o veri tipinde değer alabilir. Daha sonra bu değişkenini tanımlanmış olan veri tipinin dışına çıkılamaz.

Değişken atamalarında "=" işareti ile yapılır.


Değişkenlerin Kullanım Kuralları;

  • Değişken adı küçük harf ile başlatılmalıdır ve tutulacak olan veri ile ilgili bir isim konulmalıdır.
  • Değişken isimleri büyük ve küçük harf tanımlamalarına duyarlıdır. Aynı değişken ismi büyük ve küçük harf olarak tanımlandığında farklı birer değişken olarak algılanır.
  • Değişken isimleri rakam ile başlanmasına izin verilmez.
  • Class, namespace vb. ve .NET içrisinde bulunan isimler verilemez.
  • /,*,-,+ gibi özek karakterler içeremez.
  • Türkçe karakterler kullanılabilinir.
  • Boşluk bırakılamaz.