Var

    Türü belirlenmemiş olan veri türlerinin atandığı veri türüdür. Atanan veri tipinin özelliğini taşır ve daha sonra farklı bir veri tipi atanamaz.

    var anahtar sözcüğü ile tanımlanan değerler örtülü değerlerdir. Gerçek değişken türünü gizler. Değer dönüştürülmediği sürece gerçek değer türünün bilinmesi mümkün olmayabilir. Kullanımı ve tanımlanması basittir. 

    int, List, IEnumerable,Array gibi uzun tanımlamalarda geliştiriciler için tanımlamayı kolaylaştırır.

Var Değişken Tanımlama


Kod Çıktısı

Implicitly Typed : 101 Explicitly Typed : 101

Dene
Var ile List Tanımlama

    var anahtar kelimesi ile türü belirlenmemiş olan değerler tutulur. List tipindeki değerleri var anahtar kelimesinde tanımlanmasını sağlayacağız.

    Örnek uygulama aşağıdaki gibidir.


Kod Çıktısı

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Dene
Var ile Linq Kullanımı

    var anahtar kelimesi ile türü belirlenmemiş olan değerler tutulur. List içerisinde bulunan değerlerin linq ile sorgu yazılabilir.

    Örnek uygulama aşağıdaki gibidir.


Kod Çıktısı

3 6 9

Dene
var ile Dictionary kullanımı

var anahtar kelimesi ile türü belirlenmemiş olan değerler tutulur. Tanımlanan Dictionary nesnesinin özellikleri aynı şekilde kullanılır.

Örnek uygulama aşağıdaki gibidir.


Kod Çıktısı

2

Dene
var ile veri türleri kullanımı

var anahtar kelimesi ile türü belirlenmemiş olan değerler tutulur. tanımlanan veri türleri nesnesinin özellikleri ile aynı şekilde kullanılır.

Örnek uygulama aşağıdaki gibidir.


Kod Çıktısı

Tipi : System.Int32 Tipi : System.String Tipi : System.Double Tipi : System.Boolean Tipi : System.Collections.Generic.List`1[System.Int32] Tipi : System.Char Tipi : System.DateTime Tipi : System.Int64

Dene
var ile if kullanımı

var anahtar kelimesi ile türü belirlenmemiş olan değerler tutulur. var değerleri koşul ifadesinde kullanılabilir.

Örnek uygulama aşağıdaki gibidir.


Kod Çıktısı

numbers içerisindeki eleman sayısı 10'dan küçük yada eşittir.

Dene