Var

    Türü belirlenmemiş olan veri türlerinin atandığı veri türüdür. Atanan veri tipinin özelliğini taşır ve daha sonra farklı bir veri tipi atanamaz.

Var Değişken Tanımlama


Kod Çıktısı

Implicitly Typed : 101 Explicitly Typed : 101

Dene