Var

    Türü belirlenmemiş olan veri türlerinin atandığı veri türüdür. Atanan veri tipinin özelliğini taşır ve daha sonra farklı bir veri tipi atanamaz.

Var ile Linq Kullanımı

    var anahtar kelimesi ile türü belirlenmemiş olan değerler tutulur. List içerisinde bulunan değerlerin linq ile sorgu yazılabilir.

    Örnek uygulama aşağıdaki gibidir.


Kod Çıktısı

3 6 9

Dene