Var

    Türü belirlenmemiş olan veri türlerinin atandığı veri türüdür. Atanan veri tipinin özelliğini taşır ve daha sonra farklı bir veri tipi atanamaz.

var ile veri türleri kullanımı

var anahtar kelimesi ile türü belirlenmemiş olan değerler tutulur. tanımlanan veri türleri nesnesinin özellikleri ile aynı şekilde kullanılır.

Örnek uygulama aşağıdaki gibidir.


Kod Çıktısı

Tipi : System.Int32 Tipi : System.String Tipi : System.Double Tipi : System.Boolean Tipi : System.Collections.Generic.List`1[System.Int32] Tipi : System.Char Tipi : System.DateTime Tipi : System.Int64

Dene