Virtual

    Virtual metotlar da kod gövdesi olması zorunludur. Her sınıfta tanımlanabilir. "virtual" metotların override edilmesi zorunlu değildir.

Virtual Kullanımı

    AClass'ın BClass'a base olarak eklendiğinde, AClass'ındaki Method(), BClass'taki Method()'a override olur. AClass'ının içerisinde bulunan Write() methodunu çalıştımak istediğimizde BClass içerisinde bulunan Method()'un çalıştığını gözlemleriz. Böylelikle BClass ta bulunan MetHod(), AClass ta bulunan metot yerine çalışır.


Kod Çıktısı

A Method B Method

Dene