Void

    Void olarak tanımlanan metotlar geriye bir değer döndürmez. Geliştiricilerin sık kullandığı yöntemlerden biridir. Void yöntemi diğer yöntemler gibi parametre alırlar. 

Void Metodu Tanımlama

Void olarak tanımlanan metotlar geriye değer döndürmezler.

Dene
Main deyiminde Void method kullanımı

    Void metotları geriye değer dönmeseler bile yaptığı işleri uygulama içerisinde kullanılabilir. Örnek uygulama aşağıdaki gibidir.


Kod Çıktısı

Hello World!

Dene
void async method kullanımı

    async metotlar eş zamansız çalışırlar. Yani metotlar çalışırken birbirleriniz beklemezler. İşlemi hangisi önce bitirirse o tamamlanır. void async metot örneği aşağıdaki gibidir.


Kod Çıktısı

value: 0 value: 3 value: 2 value: 1 value: 9 value: 5 value: 6 value: 7 value: 8 value: 4

Dene
void method ref parametre kullanımı

    void metotda ref türünde parametreler tanımlanabilir. Tanımlanan bu değerler metot içerisinde değerler alabilir ve uygulama çalışma zamanında bu değerler kullanılır.

    year değeri ilk olarak 2010 olarak tanımlandıktan sonra Year() metodunda ref tanımı ile güncel yl değeri "year" parametresine eklendi. Örnek uygulama aşağıdaki gibidir.


Kod Çıktısı

2010 2019

Dene
void method out parametre kullanımı

    void metotda out türünde parametreler tanımlanabilir. Tanımlanan bu değerler metot içerisinde değerler alabilir ve uygulama çalışma zamanında bu değerler kullanılır.

    out özelliğinde bulunan parametrenin başlangıçta değer alması zorunlu değildir. Örnek uygulama aşağıdaki gibidir.


Kod Çıktısı

2019

Dene