Void

    Void olarak tanımlanan metotlar geriye bir değer döndürmez. Geliştiricilerin sık kullandığı yöntemlerden biridir.

void method ref parametre kullanımı

    void metotda ref türünde parametreler tanımlanabilir. Tanımlanan bu değerler metot içerisinde değerler alabilir ve uygulama çalışma zamanında bu değerler kullanılır.

    year değeri ilk olarak 2010 olarak tanımlandıktan sonra Year() metodunda ref tanımı ile güncel yl değeri "year" parametresine eklendi. Örnek uygulama aşağıdaki gibidir.


Kod Çıktısı

2010 2019

Dene